Huvudmeny

Vad är en god studiemiljö?

Här kan du läsa om vad en god studiemiljö innebär.

En bra och säker studie- och arbetsmiljö innebär till exempel:

  • Det ska finnas tillgång till ett rimligt antal läsplatser och gruppstudierum med lämplig inredning och utrustning.
  • Det ska finnas tillgång till uppehållsrum med möjlighet att värma medhavd mat där det kan anses vara rimligt med hänsyn till antal föreläsningar och schemalagd närvaro.
  • Viloutrymme ska finnas eller lätt kunna ordnas.
  • Städning och underhåll av toaletter ska planeras så att en bra hygien hålls.
  • Kläder ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas samt så att risken för stöld minimeras. Värdesaker som är obligatoriska för studiearbetet ska kunna förvaras tryggt och säkert.
  • Det ska eftersträvas att alla studenter får tillräcklig schemalagd tid för att få möjlighet att lära känna sina studiekamrater. Tanken är att du genom detta ska få ökade möjligheter till ett bra studieklimat och bra studieresultat. Som ny student, oavsett om du läser program eller fristående kurs, ska du, på schemalagd tid, få en introduktion till studentlivet och vart man vänder sig i studiesociala frågor.

För dig som bedriver studier med laborativa inslag gäller också

  • Rätt till medicinsk kontroll vid t.ex. arbete med vissa kemikalier.
  • Rätt att kostnadsfritt få den skyddsutrustning som behövs för ett säkert arbete, t.ex. skyddsrock och skyddsglasögon.