Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Tentamen/Examination

Som student är det viktigt att känna till de regler som gäller för examination vid Högskolan i Borås samt de rättigheter du har som student.

"Myndighetsutövning kan sägas vara ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Karaktäristiskt för myndighetsutövning är att den enskilde befinner sig i ett beroendeförhållande. Det är därför av särskilt stor vikt att ärenden som innefattar myndighetsutövning handläggs på ett rättssäkert sätt" (rättssäker examination, en tillsynsrapport, HSV 1998:39R)

På följande sidor hittar du information om:

  • Vilka regler som finns vid skriftlig tentamen
  • Riktlinjer för rättssäker examination – vilket innebär övergripande regler och rättigheter kring examination
  • Examensarbete

samt