Huvudmeny

När reglerna inte följs

Disciplinära åtgärder får vidtas mot student som till exempel försöker använder otillåtna hjälpmedel vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas.

Förfarande och bedömning vid disciplinärenden

I dokumentet Information till dig som är student (pdf) hittar du svar på följande frågor:

 • Vad menas med disciplinärende
 • Vad menas med förseelse
 • Hur görs en anmälan
 • Hur handläggs ärendet
 • Vad beslutar rektor om
 • Vilka sitter i disciplinnämnden och hur går sammanträdet till
 • Vad betyder ett beslut om varning, avstängning
 • Hur kan du överklaga
 • Examination under pågående ärende
 • Var syns ett beslut om disciplinär åtgärd

Frågor och svar – Disciplinnämndens beslut om avstängning 

Dokumentet Vad får jag göra och vad får jag inte göra (pdf) svarar på frågor som:

 • Vad får du göra under tiden du väntar på beslut
 • Beslutet blev avstängning – vad får du göra och inte göra under avstängningen
 • Hur kommer avstängningen att kommuniceras med högskolan och eventuellt övriga aktörer
 • Kommer det att synas i examensbevis/kursbevis/registerutdrag att jag varit avstängd
 • Vad händer efter avstängningsperioden
 • Vilka vet att jag varit avstängd

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen kapitel 10 (pdf) innehåller regler om:

 • När disciplinära åtgärder får vidtas
 • Vilka de disciplinära åtgärderna är
 • Disciplinnämndens sammansättning mm.
 • Ärendets handläggning
 • Övriga bestämmelser om utredning och underrättelse om beslut 

Prövning av beslut samt överklaganden i disciplinärenden: Så här går det till (pdf).