Huvudmeny

Plagiat

Att fuska är att ojust skaffa sig fördelar eller bryta mot regler. Plagiat är en form av fusk.

Akademierna har ansvar för du som student är väl förtrogen med de regler och riktlinjer som finns i fråga om användning av textmaterial. Det är också ditt ansvar som student att sätta dig in i de regler som finns.

Skydd av upphovsrätten

Högskolan har från och med 1 februari 2009 avtal med textjämförelsesystemet Urkund.

Som hjälp för dig som inte tidigare har författat akademiska texter finns informationsbladet "En första hjälp för dig som ska författa akademiska texter" (pdf)

Du kan också få mer information från handläggaren för studenträttsliga frågor, Nermina Aljic.

Se även Urkunds plagitathandbok (pdf) där det ges tips och råd till studenter.