Huvudmeny

Digital salstentamen

Under våren 2019 kommer ett mindre antal utvalda salstentor ges digitalt i det digitala tentamenssystemet Wiseflow. Dessa tentor kan ges antingen på fasta datorer i datasal med stationära datorer eller som BYOD (Bring Your Own Device), det vill säga att du som student ska ha med dig en egen dator. Om du inte har någon dator, kan du boka en lånedator (boka via formuläret nedan).

Om du ska skriva tentan på medhavd egen dator (BYOD) så ansvarar du som student själv för att förbereda din dator för detta. Läs nedan om hur du gör detta!
Tänk också på att de tentamensregler som gäller för salstentamen även gäller för digital salstentamen.


Det finns två regler som skiljer sig från "vanlig" salstenta:

  • Vid digital salstentamen i Wiseflow måste du vara anmäld till tentamen för att få skriva!
  • Du ska vara på plats senast 30 minuter innan start vid digital salstentamen, för att säkerställa att allt fungerar rent tekniskt.

Tentorna genomförs anonymt och vid tentatillfället loggar du in med ditt student-id i tentamenssystemet, WISEflow.

Läs gärna mer i Uppstartsguiden för WISEFLOWtenta.

Vid medhavd dator (BYOD)

Din dator måste fungera med WISEflow, FLOWlock och Högskolan i Borås wifi-nät (eduroam).
Läs om hur du förbereder din dator för tentamen i WISEflow.

Nedan listas de tentor som kommer att ges i form av ditigal salstentamen. Kursansvarig kommer att informera om de kommer att genomföras på stationära datorer eller om du måste ta med egen/låna en dator.

Aktuella tentor i Wiseflow (uppdateras löpande)

 

Om du har några frågor inför din WISEflowtenta så kan du mejl till digitenta@hb.se.

Boka lånedator för digital salstentamen

Boka lånedator senast 7 dagar före tentamensdatum. Lånedatorn kommer att vara preparerad för tentamen på tentamensdagen. Den lämnas ut till dig i tentamenslokalen samband med tentan.
Fält markerade med * måste fyllas i. Om du har fyllt i alla uppgifter korrekt får du en bekräftelse till angiven e-postadress.
Behandling av uppgifter *:

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som ansvariga för utlåningen av dessa datorer har tillgång till. Syftet är att förbereda datorerna åt dem som behöver låna dator vid digital salstentamen. Uppgifterna i databasen kan föras över till Excel där de blir sökbara. Uppgifterna kommer att raderas efter att aktiviteten har genomförts.

Läs mer om behandling av personuppgifter.