Huvudmeny
Bild på två studenter som pratar

Internationalisering på hemmaplan

Internationalisering på hemmaplan följer idén att möjliggöra interkulturella möten för alla studenter och medarbetare vid högskolan och därmed skapa kompetenser för att agera i en internationell och föränderlig miljö.

Erasmus Student Network Borås

Ta gärna kontakt med Erasmus Student Network (ESN) på Högskolan i Borås efter din hemkomst. ESN är en grupp studenter som anordnar sociala aktiviteter för internationella och svenska studenter för att de ska trivas under sin studietid i Borås och för att främja det interkulturella utbytet. Mer information hittar du på deras Facebooksida: facebook.com/ESNBoras

Bli fadder

Vid varje terminsstart anordnar Studentkåren i Borås en introduktion för alla nya studenter, både svenska och internationella. Kontakta gärna studentkåren för att bli fadder under introduktionen. Detta är ett utmärkt sätt att behålla dina nyförvärvade språkkunskaper och en möjlighet att fortsätta träffa vänner från världens alla hörn.

Bli mentor för en internationell student!

Är du intresserad av att träffa människor från andra länder, lära känna en ny kultur eller lära dig ett nytt språk? Vill du förbereda dig för en utlandsvistelse och upprätthålla språkkunskaper efter ditt utbyte? Eller vill du helt enkelt hjälpa våra internationella studenter att hitta sin plats på Högskolan i Borås?

Anmäl dig som mentor via formuläret nedan. Om du vill ha mer information eller har frågor, kontakta internationalstudent@hb.se.

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för mentor­skapsprogrammet inom högskolan, i syfte att behandla din anmälan, kommun­icera med dig och administrera mentorskapsprogrammet. Uppgifterna kommer att lagras in­om EU/EES, och raderas när de inte längre är nödvändiga för angivna ända­mål.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Genom att skicka in denna anmälan samtycker du till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar dina uppgifter enligt ovan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har på högskolans webbplats, http://www.hb.se/dataskydd