Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Kontakta International Office

International Office är uppdelat i Team UT med ansvar för utresande mobilitet och Team IN med ansvar för inresande mobilitet. De internationella koordinatorerna ansvarar också för olika utbildningsområden och stipendieprogram.

Team UT

Team UT ansvarar för utresande mobilitet för studenter vid Högskolan i Borås som har möjlighet att spendera en del av sin utbildning utomlands vid ett av våra partnerlärosäten.

Kontakt: exchange@hb.se


Team IN

Team IN ansvarar för inresande mobilitet avseende inkommande utbytesstudenter från partnerlärosäten, men erbjuder även vägledning till presumtiva och nuvarande internationella studenter kring att studera och leva i Sverige.

Kontakt: internationalstudent@hb.se


Stipendieprogram


Internationell studentrekrytering och samverkan

Susanne EdströmSusanne Edström

E-post: susanne.edstrom@hb.se
Telefonnummer: 033-435 4490
Rumsnummer: U412