Huvudmeny

Praktisk information

När du ska åka utomlands finns det vissa förberedelser du behöver göra.

Försäkring

Det är viktigt att du ser över försäkringsfrågor när du är utomlands. Som utbytesstudent vid Högskolan i Borås kan du ta del av Kammarkollegiets gruppförsäkring "Student UT". Du som åker på egen hand (freemover) kan däremot inte ta del av Kammarkollegiets försäkring via högskolan.

För att täckas av försäkringen ”Student UT” krävs att du studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för ett utbytesavtal och att du är registrerad på utbytesstudier eller praktik utomlands i Ladok. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, två veckor före och två veckor efter studier/praktik samt under direkt resa mellan hemorten och utbildningslandet. Kontrollera att försäkringen täcker dina önskemål och fundera på vilka aktiviteter du kommer att utföra i utbildningslandet. För mer information om försäkringsvillkoren se Kammarkollegiets webbplats

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller av annan aktiv skadehjälp ska kontakt tas med:

Falck Global Assistance
Tel: +46 85 87 71 749
Fax: +46 85 05 93 913
E-post: fga@se.falck.com

Det är studentens ansvar att kontakta Falck Global Assistance vid behov. Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

Studenter som åker till ett universitet som högskolan inte har avtal med men som ska få studierna tillgodoräknade kan komma att omfattas av försäkringen under förutsättning att ett intyg om mottagande/individuellt utbytesavtal (Acceptance Agreement) upprättas mellan högskolan och värduniversitetet. Kontakta den internationella koordinator som ansvarar för ditt utbildningsområde för mer information.

Europa och Norden

Ska du studera i ett annat europeiskt land, ta med det europeiska sjukförsäkringskortet som kan beställas från Försäkringskassan.

Utvecklingsländer 

Innan du åker ska du hämta ett "Medical Insurance Card" hos den koordinator som handlägger stipendieprogrammet eller hos den internationella koordinatorn som ansvarar för ditt utbildningsområde om du inte studerar via ett stipendieprogram. Det ligger på ditt ansvar att införskaffa detta medicinska försäkringskort!

Studiemedel

Om dina utlandsstudier är en del av din utbildning vid högskolan kan du söka studiemedel för utlandsstudierna (med vissa undantag för Erasmus praktik). Kom ihåg att söka studiemedel i god tid. Ditt stipendium från högskolan påverkar inte studiemedelsbeloppet. Det finns även möjlighet att söka merkostnadslån för utlandsstudier. Mer information om studiemedel för utlandsstudier finner du på CSN:s webbsidor. Om du gör fältstudier utomlands ska du söka studiemedel till de ordinarie kurserna på högskolan och inte studiemedel för utlandsstudier.

Reserekommendationer

Ska du åka till en orolig del av världen? Ta del av Utrikesdepartementets reserekommendationer.

Vaccinationer

För resor till utvecklingsländer krävs ofta flera olika vaccinationer. Se Vaccinationsguiden eller kontakta din vårdcentral.

Visum

Ta reda på om du behöver ett visum och gör det i god tid. Visum-ansökningar kan dra ut på tiden. Kontakta respektive lands ambassad för att få reda på vad som gäller eller läs viseringsinformationen på Utrikesdepartementets webbplats.