Huvudmeny

Studier på egen hand

Om du inte hittar kurser som passar dig vid någon av Högskolan i Borås partneruniversitet eller om du inte vill åka till de lärosäten där högskolan har avtal kan du göra ett utbyte på egen hand.

Om du väljer att studera du vid ett universitet utomlands som inte är ett av högskolans partneruniversitet. är du en så kallad freemover. Som freemover kan du komma överens med din akademi/ditt utbildningsområde om att få tillgodoräkna dig dina utlandsstudier vid hemkomsten. Det är då viktigt att du kontaktar din akademi/ditt utbildningsområde för att få studierna utomlands godkända innan du åker iväg. Du kan ta studieuppehåll från högskolan under tiden du studerar utomlands och sedan komma tillbaka och återuppta dina studier hos oss. Oavsett om du får tillgodoräkna dig dina utlandsstudier eller inte så måste du som freemover själv ordna med mycket av det som en utbytesstudent får hjälp med. Ofta gör också det utländska universitetet skillnad på utbytesstudenter och freemovers, till exempel vad gäller terminsavgifter, boendestöd och sociala aktiviteter.

Tips på övriga stipendier

Högskolan i Borås administrerar inte några stipendier för freemovers. Däremot finns det en mängd fonder, stiftelser och organisationer som förmedlar stipendier. En del fonder har särskilda ansökningsblanketter medan andra accepterar personliga ansökningar. Ansökningstiderna varierar också med de olika stipendiefonderna. Här finner du tips på stipendier.