Huvudmeny

Intresseanmälan

Välkommen att göra en intresseanmälan för utbytesstudier

  • Intresseanmälan för utbytesstudier vårterminen 2020 är stängd.
  • OBS: notera att eventuellt intyg om studentengagemang ska skickas via mail till din internationella koordinator innan deadline. Dokumentet ska vara i pdf-format.
  • Deadline för intresseanmälan är 15 februari för utbyte nästkommande hösttermin och 10 juni för utbyte nästkommande vårtermin. Formuläret för anmälan öppnar två månader före deadline.
  • Intresseanmälan är inte bindande.
  • Sena intresseanmälningar kan tas emot löpande i mån av tillgängliga utbytesplatser. Vid intresse, kontakta exchange@hb.se.
  • OBS: Brexit kan påverka möjligheterna till stipendiefinansiering och utbytesstudier i Storbritannien inom Erasmus+, men om och hur är ännu oklart. Läs mer om Brexit på UHR:s webbsida.

Gällande behörighetskrav och urvalskriterier (ska läsas innan anmälan)

  • Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att lämnad information och uppgifter får lagras, sparas och bearbetas av Högskolan i Borås. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna handlägga din intresseanmälan och administrera ditt utbyte samt tillgodose eventuellt behov av särskilt pedagogiskt stöd vid utbytesstudier. Uppgifterna kommer att föras över till Excel och vissa uppgifter kommer, för Erasmusstudenter, att lagras i en databas, inom EU/EES. Uppgifterna kommer inte behandlas längre än vad som behövs.

 Läs mer om hur högskolan behandlar personuppgifter och om dina rättigheter.