Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Intresseanmälan

Välkommen att göra en intresseanmälan för utbytesstudier

För att ansöka om utbytesstudier behöver du fylla i intresseanmälan nedan. Deadline för intresseanmälan är 15 februari för utbyte nästkommande hösttermin och 15 juni för utbyte nästkommande vårtermin. Formuläret för anmälan öppnar två månader före deadline och studenter ges besked inom fem veckor efter deadline. Intresseanmälan är inte bindande. Sena intresseanmälningar kan tas emot löpande i mån av tid och tillgängliga utbytesplatser. Vid intresse, kontakta International Office exchange@hb.se.

Intresseanmälan för utbildningsprogram med möjlighet till utbytesstudier under vårterminen 2021 öppnar 15 april. 

Utöver att fylla i webbformuläret nedan behöver du även skicka in dokument via mail:

  1. För att din intresseanmälan ska vara komplett behöver du skicka in ett motivationsbrev på engelska. Brevet ska vara riktat till International Office där du förklarar hur utbytesstudier vid önskade lärosäten kommer bidra till din akademiska utbildning och framtida karriärsambitioner. Du ska även motivera på vilket sätt ditt utbyte kommer att bidra till hållbar utveckling. Motivationsbrevet ska innehålla max 1000 ord. 
  2. För studenter inom Modedesign och Textildesign behövs en portfolio som representerar dina tre bästa arbeten under ditt första år på utbildningen. Portfolion ska bestå av max 6 sidor och vara bifogat i samma mail som ditt motivationsbrev.
  3. Eventuellt intyg om studentengagemang inom studentkåren ska vara signerat av ledamot i Studentkåren i Borås styrelse och vara bifogat i samma mail som ditt motivationsbrev. 
Samtliga dokument skickas till exchange@hb.se som bifogade filer i PDF innan deadline. Mailet ska ha ämnesraden "Intresseanmälan förnamn efternamn utbildningsprogram", t.ex. Intresseanmälan Anna Andersson Textilekonom. 
OBS! Brexit kan påverka möjligheterna till stipendiefinansiering och utbytesstudier i Storbritannien inom Erasmus+, men om och hur är ännu oklart. Läs mer om Brexit på UHR:s webbsida.

Innan du skickar in din intresseanmälan, läs om våra behörighetskrav och urvalskriterier.

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att lämnad information och uppgifter får lagras, sparas och bearbetas av Högskolan i Borås. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna handlägga din intresseanmälan och administrera ditt utbyte samt tillgodose eventuellt behov av särskilt pedagogiskt stöd vid utbytesstudier. Uppgifterna kommer att föras över till Excel och vissa uppgifter kommer, för Erasmusstudenter, att lagras i en databas, inom EU/EES. Uppgifter som du lämnar om dina anhöriga i formuläret kommer att behandlas av högskolans International Office i syfte att kontakta dig eller dina anhöriga vid en nödsituation. Inga uppgifter kommer inte behandlas längre än vad som behövs.

 Läs mer om hur högskolan behandlar personuppgifter och om dina rättigheter.

Studentuppgifter
Jag är redan beviljad särskilt pedagogiskt stöd på Högskolan i Borås och kommer att behöva ha det även under mina utbytesstudier*

Jag är ännu inte beviljad särskilt pedagogiskt stöd på Högskolan i Borås men är i behov av det och behöver det under mina utbytesstudier

Jag har tidigare genomfört en mobilitet inom Erasmus+ (studier eller praktik) på samma studienivå som jag studerar just nu, antingen vid Högskolan i Borås eller vid annat lärosäte

Rangordna dina önskemål om utbytesplats
Kontaktperson vid nödsituation
Jag har läst igenom gällande behörighetskrav och urvalskriterier samt medveten om att jag behöver skicka in ett motivationsbrev*

OBS! Du kommer att få ett bekräftelsemail när du har lämnat in din intresseanmälan. Om du inte har fått ett bekräftelsemail så har din intresseanmälan inte gått igenom. Vid frågor kring intresseanmälan - kontakta International Office.