Huvudmeny

Linnaeus Palme

Linnaeus-Palme är Sidas samarbets- och utbytesprogram för lärare och studenter inom högre utbildning i Sverige och utvecklingsländer. Syftet med programmet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Vem kan delta?

Som student vid Högskolan i Borås har du möjlighet att byta en till två terminers studier i Borås mot studier vid ett lärosäte i ett utvecklingsland med vilket högskolan har ett Linnaeus-Palmeprojekt.

Du kan bli Linnaeus-Palmestudent vid högskolan under förutsättning att du är antagen till och har påbörjat studier vid högskolan samt att du har studerat minst ett år. Dessutom ska du kunna få dina utlandsstudier tillgodoräknade av högskolan.

Finansiering

Som Linnaeus-Palmestudent betalar du inga studieavgifter till den utländska högskolan. Du får ett Linnaeus-Palmestipendium som uppgår till 25 000 SEK för en termin och 40 000 för två terminer. Tilläggsstipendium kan utgå till studenter med funktionshinder.

Du kan också få studiemedel från CSN under din tid som Linnaeus-Palmestudent. 

Ansökan

Vissa utbildningsområden vid Högskolan i Borås har Linnaeus-Palme projekt med olika utländska lärosäten. Det är din akademi/ditt utbildningsområde som avgör om du får bli Linnaeus-Palmestudent. Det är din studierektor som beslutar vilka kurser du kan läsa utomlands och få tillgodoräknade vid högskolan. Kontakta den internationella koordinatorn som ansvarar för ditt utbildningsområde för att få mer information.