Huvudmeny
Bild på en person som står på en klippa med norska fjordar runt sig

Nordplus

Nordplus är Nordiska Ministerrådets samarbets- och utbytesprogram för utbildning i Norden. Syftet med programmet är att genom ekonomiskt stöd närmare knyta samman de nordiska lärosätena för högre utbildning genom nätverk där lärosäten, lärare och studenter kan utnyttja varandras speciella kompetens.

Vem kan delta?

Som student inom grundutbildningen vid Högskolan i Borås har du möjlighet att byta 1 till 12 månaders studier i Borås mot studier vid ett lärosäte i Norden (d v s Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge eller Åland) som ingår i ett av högskolans Nordplusnätverk. Stipendium kan också beviljas för utlandsstudier i form av praktik.

Du kan bli Nordplusstudent vid högskolan under förutsättning att du är antagen till och har påbörjat studier vid högskolan samt att du bedriver högskolestudier sedan minst ett år tillbaka. Dessutom ska du kunna få dina utlandsstudier tillgodoräknade av högskolan. Det är också ett krav att du bor på studieorten utomlands under den tid som du är Nordplusstudent.

Finansiering

Som Nordplusstudent betalar du inga avgifter till den utländska högskolan. Du kan också få studiemedel från CSN under din tid som Nordplusstudent. 

Ansök om Nordplusstipendium

Vid Högskolan i Borås ingår några utbildningsområden i olika Nordplusnätverk inom vilka de har avtal om studentutbyte. För att få veta om ditt utbildningsområde ingår i ett Nordplusnätverk prata med den internationella koordinator som ansvarar för ditt utbildningsområde. Det är din akademi som avgör om du får bli Nordplusstudent och det är med din akademi som du kommer överens om vilka kurser du kan läsa utomlands och få dig tillgodoräknade vid högskolan. För att ansöka om ett Nordplusstipendium tala med din internationella koordinator. Tilläggsstipendium kan utgå till studenter med funktionshinder.

Rapportering

Som Nordplusstudent är du skyldig att lämna in en rapport om dina utlandsstudier.

Försäkring

Tänk på att undersöka vad som gäller angående försäkring. Mer information finns på sidorna Praktisk information.

Praktisk information om de nordiska länderna

Vill du veta mer om de olika nordiska länderna gällande folkbokföring, öppnandet av bankkonto, utbildningssystem? På hallonorden.org kan du läsa mer.