Ladok Student - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Ladok Student

Ladok Student är en webbtjänst för aktiva studenter på Högskolan i Borås.

Genom Ladok Student kan du

  • se dina kontaktuppgifter
  • se dina registreringar
  • se dina studieresultat
  • registrera dig på kurs
  • anmäla dig till tentamen
  • skriva ut verifierbara studieintyg
  • ansöka om examen

Här loggar du in i Ladok Student. Du loggar in med din studentidentitet och lösenord.

Viktig information angående Ladok Student

I september uppdaterades studiedokumentationsportalen Ladok och det kan påverka din användning av Ladok Student. Systemet är fortfarande under utveckling och det kommer att ske löpande uppdateringar under hela 2018. Under införandet av det nya systemet uppstod fler problem än förväntat vilket bland annat har påverkat registrering till tentamenstillfällen och betygssättning av studenter.

Det har varit högt tryck på supporten på högskolan och första prioritet är att allt ska fungera normalt för studenter. Information om systemet kommer löpande att läggas ut via PING PONG och högskolans webbplats.

Tentamensanmälan:

Upplever du problem i samband med att du försöker anmäla dig till en tentamen, måste du senast 7 dagar innan tentamen kontakta Studentexpeditionen för att få hjälp.

Studiedeltagande:

Du kan i dagsläget endast se dina betyg i sammanställningen av dina uppgifter, du kan ännu inte se poäng på respektive examinationsmoment. Enligt planen för kommande uppdateringar kommer denna funktion att finnas i slutet av januari.

Driftstopp:

Ibland måste systemet stängas tillfälligt för uppdateringar och ibland inträffar det oplanerade driftstopp. Håll dig uppdaterade kring både planerade och oplanerade driftstopp.

Vid problem eller supportärenden

Kontakta Studentexpeditionen när ärendet gäller tentamensanmälan och registreringsintyg.
Tfn: 033-435 45 50 (vardagar 10:00­–12:00)
E-post: studentexpeditionen@hb.se

Kontakta utbildningsadministratör på din akademi för övriga frågor.
Tfn: 033-435 40 00
E-post:
Akademin för textil, teknik och ekonomi: a1@hb.se
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd: a2@hb.se
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT: a3@hb.se