Huvudmeny
Öppna böcker

Kurslitteratur

Mycket av kunskapen du skaffar dig under din studietid kommer från kurslitteraturen. Det finns olika sätt att få tillgång till den.

Köpa ny litteratur

Borås Studentbokhandel (extern länk) kan du köpa kurslitteratur. Studentbokhandeln ligger mitt emot byggnaden Balder. Skulle böckerna inte finnas där går det oftast att köpa dem på webben.

Köpa eller låna begagnad litteratur 

På högskolans anslagstavlor finns det alltid annonser om försäljning av begagnad kurslitteratur. Det finns även marknadsplatser på webben som kan vara värda att besöka. Ibland lägger studenter ut annonser på Högskolan i Borås Facebooksida (extern länk).

Låna litteratur på biblioteket

Låna litteratur på biblioteket är det klart billigaste alternativet eftersom det är gratis. På högskolebiblioteket finns det minst ett exemplar av de böcker som ingår i kurslitteraturen för de olika kurserna på högskolan.

Ibland kan kurslitteratur även finnas på Stadsbiblioteket i Borås eller på något annat bibliotek. Det går även att fjärrlåna litteratur från andra bibliotek.