Huvudmeny

2019-03-04 Ntt lösenord för det trådlösa nätverket Eduroam from 5:e mars

Från och med 5:e mars införs ett nytt system för lösenord till det trådlösa nätverket Eduroam. Du kommer inte längre kunna använda samma lösenord som du har till ditt student-id på Högskolan i Borås utan det kommer att vara ett sepparat. Detta lösenord får du genom att gå in på selfservice.hb.se.
Instruktioner för tillvägagångssättet finner du här.
https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/IT-support/Nattjanster/

OBS! Denna rutin gäller from 5:e mars. Byter du lösenord på selfservice.hb.se dessförinnan
så kommer lösenordet, som vanligt, bytas för hela ditt konto på Högskolan i Borås.
Senast 30:e April måste du ha genomfört lösenordsbytet.