Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Publika nätuttag

Högskolans nätverk är uppdelat i olika virtuella nät. Detta gör att en dator inte bara kan flyttas från ett nätverksuttag till ett annat utan att det nya uttaget konfigureras om. För t.ex. föreläsare som vill använda sin bärbara dator i undervisningssalar kan detta innebära ett problem.

För att det ska vara möjligt för en föreläsare att koppla in sin dator på högskolans nätverk är det i en del hörsalar och undervisningssalar aktiverat för VMPS för vissa uttag. Ett uttag som har VMPS aktiverat kommer att undersöka vilken dator som kopplas i uttaget och sedan automatiskt ställa in uttaget mot rätt virtuella nät. Detta innebär att man kan ta sin personaldator och koppla in i ett VMPS-uttag och få tillgång till nätet på precis samma sätt som i datorns ordinarie uttag.

De uttag som är aktiverade för VMPS är märkta med en grön markering alternativt en grön sladd.

Externa datorer som ej tillhör högskolan och alltså ej finns registrerade med ett eget IP-nummer kan trots detta anslutas i ett grönmärkt VMPS-uttag. En sådan dator kommer då att styras om till ett skyddat nät bakom en brandvägg. För att komma ut på Internet genom brandväggen måste en inloggning ske genom att gå till webbadressen http://10.1.1.1 och där ange sitt användarnamn och lösenord. Datorn ska vara inställd på dynamisk tilldelning av IP-nummer. Externa eller tillfälliga användare kan kontakta högskolans reception eller IT-avdelningen för en tillfällig inloggning.