Huvudmeny

IT-säkerhet

Målet med IT-säkerhetsarbetet vid Högskolan i Borås är att skydda högskolan, anställda, studerande och allmänheten, från omfattande skador eller kostnader orsakade av störningar i IT-systemen.

Målet är också att säkerställa att högskolan kan använda kommunikationsnät, datasystem och datorer utan onödiga störningar, och med avsedd funktion och hög tillgänglighet.