Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Program- och kursadministration

Om du har frågor om det program eller den kurs du läser vänder du dig till utbildningsadministrationen inom din utbildning.

Vi hjälper till med många olika slags frågor men i huvudsak inom dessa områden:

  • Ladokfrågor
  • Förkunskapskrav
  • Kurs- och programregistreringar
  • Studieplanering

Kontakt

Du når oss på vår telefontid måndag-fredag 10:00–12:00 eller e-post. För att vi skall kunna hjälpa till så snabbt som möjligt är det viktigt att du skriver i ämnesraden vilken utbildning/kurs du läser.

Utbildning inom Textil, Teknik och Ekonomi
Telefon: 033-435 4011
E-post: a1@hb.se   

Utbildning inom Vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning samt Polisutbildningen
Telefon: 033-435 4012
E-post: a2@hb.se 
E-post (polisutbildningen): polisutbildning@hb.se

Utbildning inom Bibliotek, information, pedagogik och IT
Telefon: 033-435 4013
E-post: a3@hb.se