Huvudmeny

Språkpedagogiskt stöd

Du kan få stöd inom följande områden som student vid Högskolan i Borås:

  • Tal och kommunikation
  • Svenska som andraspråk
  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Du är även välkommen att besöka Språkverkstaden.

Under terminstid ges olika workshoppar/seminarier - se vad som erbjuds just nu under våra språkpedagogiska workshoppar och aktiviteter.