Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Studenthälsan

Att studera är ofta krävande och att må bra fysiskt och psykiskt är en god grund för att klara studierna. Som student vid Högskolan i Borås har du tillgång till studenthälsovård via Studenthälsan.

MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Eftersom Högskolan, med anledning av Coronaviruset, är i gult läge så kommer Studenthälsan inte kunna erbjuda samtal eller besök på plats som vanligt. Tanken med gult läge är att fysisk kontakt ska minimeras. Detta innebär konkret att både nybesök och redan bokade besök till kurator och sjuksköterska kommer att ske via telefon istället. Sjuksköterskans drop-in mottagning är inställd.

Vi har telefontid måndag till fredag kl. 10.00-12.00. Går även bra att kontakta oss via mejl. Kontaktuppgifter hittar du här på webben. Välkommen att kontakta oss!

Ovanstående gäller fram till terminsslut den 7 juni.

 

Studenthälsan arbetar med förebyggande hälsovård och individuella kontakter och erbjuder stöd i olika former t ex genom samtal, viss behandling eller att du deltar i någon av våra gruppverksamheter. Studenthälsan är ett komplement till primärvård, länssjukvård och insatser inom kommunen.

  • Alla besök till Studenthälsan är kostnadsfria.
  • Studenthälsan arbetar under tystnadsplikt. 
  • Ta med legitimation första gången du besöker Studenthälsan.
  • Vi journalför alla besök enligt Patientdatalagen (2008:355).
  • Av sekretesskäl ges rådgivning ej via e-post.

Är du ny student på Högskolan och har en pågående behandling inom t.ex. specialistpsykiatrin på hemmaplan så rekommenderar vi att du ber om en remiss ifrån din behandlande enhet till Borås för att underlätta övergången.

Här kan du läsa om Studenthälsans arbete år 2018; Verksamhetsberättelse, Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse (PDF). 

Kontaktuppgifter till sjukvården
Akuta ärenden tfn 112
Sjukvårdsrådgivningen tfn 1177 eller gå in på 1177.se (extern länk)
Vuxenpsykiatrisk akutmottagning, Södra Älvsborgs sjukhus tfn 033-6162760
Växeln Södra Älvsborgs sjukhus tfn 033-6161000