Huvudmeny

Studenthälsan

Att studera är ofta krävande och att må bra fysiskt och psykiskt är en god grund för att klara studierna. Som student vid Högskolan i Borås har du tillgång till studenthälsovård via Studenthälsan.

Studenthälsan arbetar med förebyggande hälsovård och individuella kontakter och erbjuder stöd i olika former t ex genom samtal, viss behandling eller att du deltar i någon av våra gruppverksamheter. Studenthälsan är ett komplement till primärvård, länssjukvård och insatser inom kommunen.

  • Alla besök till Studenthälsan är kostnadsfria.
  • Studenthälsan arbetar under tystnadsplikt. 
  • Ta med legitimation första gången du besöker Studenthälsan.
  • Vi journalför alla besök enligt Patientdatalagen (2008:355).
  • Av sekretesskäl ges rådgivning ej via e-post.

Är du ny student på Högskolan och har en pågående behandling inom t.ex. specialistpsykiatrin på hemmaplan så rekommenderar vi att du ber om en remiss ifrån din behandlande enhet till Borås för att underlätta övergången.

Här kan du läsa om Studenthälsans arbete år 2018; Verksamhetsberättelse, Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse (pdf).   


Kontaktuppgifter till sjukvården

Akuta ärenden tfn 112
Sjukvårdsrådgivningen tfn 1177 eller gå in på 1177.se (extern länk)
Vuxenpsykiatrisk akutmottagning, Södra Älvsborgs sjukhus tfn 033-6162760
Växeln Södra Älvsborgs sjukhus tfn 033-6161000