Huvudmeny

Arbetsmiljö

Studenthälsan deltar och bevakar studenters situation när högskolans arbetsmiljökommitté sammanträder. Studenthälsan fungerar också som resurs för studenter som arbetar med din arbetsmiljö på Studentkåren.

Kopplat till din utbildning finns det en arbetsmiljöansvarig student, studerandeskyddsombud,  med ansvar för att föra fram dina frågor om arbetsmiljö. En del studenter uppger att det kan kännas hopplöst att framföra klagomål då en ju ganska snart skall lämna högskolan och ibland kanske inte ”hinner” ta del av resultatet av ett sådant arbete. Det är trots det viktigt att du framför åsikter eller erfarenheter till din studeranderepresentant eller till oss på studenthälsan. 

På högskolan finns också en Studentombudsman som kan hjälpa dig när du vill föra talan mot någonting. 

Det är viktigt för högskolan att vara uppmärksam på hur ni studenter upplever er arbetsmiljö  och vi tar tacksamt emot eventuella synpunkter eller förändringsförslag.

Mer om studiemiljö 
Mer om problem i studiesituationen