Huvudmeny
Bild med ett stort klot med klockor som rullar mot en man

Stress

Det är svårt att undvika stress när en är student - och människa. Att stressa en period är i sig ingenting farligt om du vilar emellanåt. Det är när stressen är konstant och du inte kan hitta lösningar eller sätt att slappna av som det kan bli problem.

När en studerar är en egentligen aldrig ledig och känslan av att det alltid går att läsa lite till finns där, oftast mest hela tiden. Det är därför det är så viktigt att planera sin tid och att skilja på arbete och fritid. 

Att tänka på sina studier som ett ”arbete” kan ibland underlätta. Kanske bestämmer du dig för att gå hemifrån när du läser, till exempel till biblioteket, för att på så sätt markera att det är ett jobb du utför.

Det är viktigt att planera in vila och de eventuella aktiviteter som du vill göra under veckan. Det kan bli lättare om en vänder på det och planerar in sin lediga tid istället för sitt arbete. Inför en tenta kanske aktiviteterna får ”stryka på foten” för studierna under en begränsad period, men då är det ett aktivt val som du gör. Att hela tiden förhandla bort vila och avkoppling är inte hållbart i längden. Det leder till olika stressymtom som till exempel sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, irritation, depressiva symtom.

Det kan också vara bra att ta hjälp av en studiekamrat. Då kan ni planera studierna ihop och på så sätt få lite draghjälp att komma igång med en strukturerad arbetsdag.

Medveten närvaro är ett förhållningssätt som i forskning visat sig vara hjälpsamt mot att både förebygga och hantera stress. 

Behöver du hjälp med att hantera din situation så hör av dig till kurator eller sjuksköterska på Studenthälsan för ett enskilt samtal.

Läs mer om stress på sjukvårdsrådgivningens hemsida, 1177.se (extern länk) 

Länkar till mindfulnessövningar 

Snorkel (extern länk) 
1177.se (extern länk)