Studentombudsman

Till studentombudsmannen kan du vända sig om du har utsatts för oacceptabelt bemötande på högskolan, exempelvis vid betygssättning, bemötande av lärare, annan personal eller andra studenter. Det gäller även under verksamhetsförlagd utbildning hos tredje part.

Det här kan studentombudsman göra för dig som är student

  • Lyssna till och diskutera studentärenden.
  • Stödja dig i att utvärdera och bedöma olika valmöjligheter i det aktuella ärendet.
  • Fungera som referenskälla; Vad säger högskolelagen, högskoleförordningen, utbildningsplanen, kursplanen och eventuell studenthandbok?
  • Informellt undersöka ärendet.
  • Identifiera och förklara policies och procedurer.
  • Hjälpa till att avgöra om du ska gå vidare med ärendet.
  • Konkreta råd om vidare handläggning.
  • Stödja dig som student i en eventuell fortsatt process.

Studentombudsmannen kan däremot inte påtvinga sanktioner eller förändra regler och lagar.

Studentombudsmannen är en stödperson, inte jurist.

Kontakt

Anna-Karin Josefsson, studentombudsman

Telefonnummer: 033-435 44 74
Rumsnummer: A 324
E-post: anna-karin.josefsson@hb.se Öppettider

Boka tid per telefon eller e-post innan du kommer.

Information och blanketter

Externa resurser