Huvudmeny

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Dyslexi - ett hinder för akademiska studier? Det behöver det inte vara. Stöd finns att få!

Stöd vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Du som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan få individuellt anpassat stöd under din studietid. Kontakta gärna dyslexipedagogen för ett möte för diskussion om vilket pedagogiskt och kompensatoriskt stöd som finns och vad som skulle passa dig. 

Exempel på pedagogiskt och kompensatoriskt stöd

 • Pedagogisk handledning av dyslexipedagog 
     - utveckla dina studiestrategier
     - prova programvaror och appar
     - utveckla ditt akademiska skrivande
 • Anteckningsstöd
 • Inläst kurslitteratur från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
 • Studentledd handledning/Mentorsstöd
 • Förlängd tentamenstid
 • Alternativ examinationsform
 • Tillgång till Studion med stavnings- och översättningsprogram, skanner, talsyntes

I samtal diskuteras vilka anpassningar just du har behov av. En del av stödet kräver dokumentation/intyg som styrker läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Definitivt beslut rörande alternativ examinationsform fattas av kursansvarig/examinator på berörd utbildning.

Ansök om stöd

Du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd via det nya administrativa stödet Nais. Du kan logga in i systemet med ditt studentkonto. Tänk på att ha dina intyg i digitalt format då de måste bifogas ansökan.

 

Kontakt

Susanna Hagelberg, dyslexipedagog

Susanna Hagelberg, dyslexipedagog

Telefonnummer: 033-435 4310
Rumsnummer: J 436
E-post: dyslexipedagog@hb.se