Huvudmeny

Svenska som andraspråk

Har du ett annat modersmål än svenska och känner dig osäker på om dina språkkunskaper räcker till? Då finns det stöd att få!

Språkpedagogisk handledning

Har du ett annat modersmål än svenska och har frågor kring hur du kan utveckla din svenska muntligt eller skriftligt så är du välkommen att boka tid för enskild handledning. Detta språkpedagogiska stöd erbjuds alla studenter på Högskolan i Borås som har svenskan som andraspråk.

Vi lägger tillsammans upp en långsiktig arbetsplan baserat på vilka färdigheter du vill utveckla. Handledningen utgår därefter från dina kurser och din kurslitteratur.

Handledningen kan se mycket olika ut och ges enskilt, i smågrupper eller workshoppar.

Den språkpedagogiska handledningen kan hjälpa till:

  • att utveckla ordförrådet
  • att träna och utveckla muntliga färdigheter ( viss uttalsträning, presentationsteknik)
  • att utveckla skriftliga färdigheter (språkriktighet, struktur och form)
  • att utveckla kunskap om olika typer av skrivande på högskolan
  • att synliggöra just dina utvecklingsområden

Textrespons

Du kan få respons på kortare texter där du kan få veta mer om vad och hur du kan utveckla ditt skriftliga språk. Denna respons kan vara början på din personliga checklista som kan hjälpa dig med din textbearbetning i framtiden.

Det erbjuds dock inte:

  • synpunkter på faktainnehåll i en text
  • rättning, korrekturläsning eller redigering av en text
  • genomläsning och respons på hela rapporter eller examensarbeten

Kontakt

Johanna Persson

Johanna Persson, universitetsadjunkt
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se