Huvudmeny

Vanliga stödinsatser vid funktionsnedsättning

På denna sida får du information om olika typer av stödinsatser som är vanliga vid funktionsnedsättning och hur du kan göra för att få hjälp.

Särskilt pedagogiskt stöd

Du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd via systemet NaisUtifrån din ansökan görs en individuell bedömning och du får ett beslut om insats. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, Anita Lindahl (studieort Borås, Varberg och Värnamo samt distansstudenter) eller Virpi Westin, (studieort Skövde).

Läs om vanliga anpassningar i vår broschyr om Särskilt pedagogiskt stöd (pdf).

Anteckningsstöd

Om du behöver hjälp att anteckna under föreläsningar eller grupparbeten kan någon kurskamrat göra anteckningar åt dig. Kurskamraten får arvode för extraarbete. Alternativt kan du få ett kopieringskort så att du kan kopiera någons anteckningar utan extra kostnad.

Guide

Här finns en guide till hur du gör när du fyller i din arvodesblankett (pdf).

Assistans

Du som behöver personlig hjälp under studietid får assistans som stöd organiserad från högskolan.

Handledning/mentorsstöd

Ibland behövs extra handledning/ mentorsstöd i studierna. Denna insats bedöms av samordnaren och beslutas i samråd med den enhet där den aktuella utbildningen är placerad.

Lektör

Du kan få stöd av lektör. Det betyder att någon läser in t.ex. kompendier och stenciler åt dig. Beslut tas av samordnaren.

Inläst kurslitteratur

Du som är i behov av inläst litteratur får utan kostnad låna inläst material och utrustning. Biblioteket ansvarar för service till studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, läs mer om inläst litteratur

Utbildningstolk

Du som har en hörselskada eller är döv kan få tolk i undervisningen. Ta kontakt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning i god tid. 

Särskilda arrangemang i undervisningen

Det kan t.ex. handla om anpassningar av examinationer, förlängd tentamenstid, anpassad studiegång. Dessa insatser bedöms av samordnaren och beslut fattas av program/kursansvarig, studierektor alternativt examinator på den del av högskolan dit din utbildning hör.