Huvudmeny

Studievägledning

Studievägledning är till för dig som vill ha ett vägledningssamtal som medverkar till att reda ut dina tankar och funderingar kring framtiden. Samtalet kan bidra till att du blir säkrare på hur du kan och vill gå vidare i dina val av studier och yrkesliv.

Studievägledning erbjuds både inför och under din studietid. Vill du ha specifik information om ett visst program eller viss kurs kan du vända dig till den studievägledare som är kopplad till din utbildning. Studievägledning under din studietid kan handla om stöd kring olika studiealternativ t.ex. val av kurser och inriktning inom program i förhållande till dig som person och arbetsmarknaden. Du kan också diskutera studieavbrott, studieuppehåll samt kursinnehåll. Det kan också handla om byte av program mellan olika högskolor och universitet, vidare studier/kompetenshöjning och studieupplägg mot olika examina.

Kontaktuppgifter till studievägledaren för ditt program.

Vi erbjuder också öppna föreläsningar/workshops i:

  • Grundläggande studieteknik
  • Snabbläsning
  • Anteckningsteknik

Läs mer om och anmäl dig till föreläsningar/workshops.