Anmälan

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som ansvariga för aktiviteterna har tillgång till. Syftet är att se antalet anmälda. Uppgifterna i databasen kan föras över till Excel där uppgifter blir sökbara. Uppgifterna kommer att raderas efter aktiviteten har genomförts.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter