Huvudmeny

Språkpedagogiskt stöd

Språkverkstaden

Är du osäker på vad som språkligt sett krävs på högskolenivå? Undrar du hur plagiat kan undvikas? Vill du helt enkelt bara utveckla dina språkfärdigheter? Då är du välkommen till Språkverkstaden! Här kan du få tips och råd om hur du kan utveckla ditt språk (svenska, engelska, svenska som andraspråk) för att på bästa sätt ta del av dina studier.  På torsdagar anordnas en  gemensam Språk- och sökverkstad då även en bibliotekarie närvarar för att svara på frågor om informationssökning, EndNote m.m.

Läs mer om Språkverkstad.

Tid: Måndag kl. 12:00–15:00, onsdag kl. 09:00–12:00 och torsdag 12:00–15:00
Plats: Språkverkstaden, J441
Anmälan:
 Drop-in. Ingen föranmälan krävs. Vid frågor kontakta johanna.persson@hb.se 


 

Akademiskt skrivande – en introduktion

I denna föreläsning/workshop får du en introduktion till det akademiska skrivandet. Vi talar övergripande om vad som kännetecknar den akademiska stilen och beskriver de vanligaste texttyperna. Vi talar även om skrivprocessen, hur man kommer igång med skrivandet och vad som påverkar den färdiga texten.

Tid: Nästa tillfälle planeras till höstterminen 2019. Datum anslås senare.
Plats: Anslås senare
Anmälan: Anmälan krävs. Sista datum för anmälan anges i samband med att datumet för undervisningstillfället ht 2019 fastställts. Obs! Vid färre anmälda än 5 ställs aktiviteten in.  

Vid frågor kontakta johanna.persson@hb.se


Tips och trix – textbearbetning

Många examinationer bygger på skriftliga inlämningar och ofta skriver man ihop.  Då kan det vara bra att veta hur man på bästa sätt kan hantera sin text. I den här föreläsningen/workshoppen får du enklare tips på några olika användbara funktioner för att bearbeta och formatera text som finns i ordbehandlingsprogrammet Word. Du kommer själv att få möjlighet att testa dina kunskaper.

 Tid: Nästa tillfälle planeras till höstterminen 2019. Datum anslås senare.
Plats: Anslås senare
Anmälan: Anmälan krävs. Sista datum för anmälan anges i samband med att datumet för undervisningstillfället ht 2019 fastställts. Obs! Vid färre anmälda än 5 ställs aktiviteten in.

Vid frågor kontakta johanna.persson@hb.se


Akademiskt skrivande – att ge ”cred” enligt Harvard

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du ger andra ”cred” för sitt arbete, så är du välkommen till denna föreläsning/workshop. Vi talar om när och hur referenser görs i löpande text (utgångspunkten är Harvard-stilen). Hur sammandrag och citat hanteras kommer också att diskuteras. Slutligen kommer vi även att titta närmare på olika definitioner av plagiat och hur du kan undvika det. Vår utgångspunkt är Harvard referenssystem.

 Tid: Nästa tillfälle planeras till höstterminen 2019. Datum anslås senare.
Plats: Anslås senare
Anmälan: Anmälan krävs. Sista datum för anmälan anges i samband med att datumet för undervisningstillfället ht 2019 fastställts. Obs! Vid färre anmälda än 5 ställs aktiviteten in.

Anmälan: Vid frågor kontakta johanna.persson@hb.se


Akademiskt skrivande – språk och stil

Vad ska man tänka på när det gäller språket i de skrivuppgifter som ges på högskola/universitet? Det kan du få reda på i denna föreläsning/workshop. Vi diskuterar även hur man kan förbättra sitt skriftspråk så att det motsvarar de akademiska stilkraven. Vi talar om vanliga misstag och vilka hjälpmedel som kan underlätta din textbearbetning. Vi samtalar också något om vikten av respons.

  Tid: Nästa tillfälle planeras till höstterminen 2019. Datum anslås senare.
Plats: Anslås senare
Anmälan: Anmälan krävs. Sista datum för anmälan anges i samband med att datumet för undervisningstillfället ht 2019 fastställts. Obs! Vid färre anmälda än 5 ställs aktiviteten in.

Vid frågor kontakta johanna.persson@hb.se


Muntlig kommunikation och presentationsteknik – en introduktion

Hur för man fram sitt budskap på bästa sätt? Vad påverkar en presentation negativt och positivt? I denna föreläsning ges en introduktion till muntlig framställning och presentationsteknik. Vi utgår ifrån vilka faktorer som påverkar olika kommunikationssituationer och hur vi kan kommunicera effektivare. Vi talar också om vad man behöver tänka på när man håller en muntlig presentation inför en grupp. Föreläsningen tar vidare upp de olika delarna som ingår i de flesta muntliga presentationer och hur man kan organisera innehållet. Även hjälpmedel och hur de kan/bör användas diskuteras.

 Tid: 11 april 2019, kl. 8:15 – 11:15
Plats:
J441 (biblioteket Campus Borås)
Anmälan: 
Anmälan senast 1 april. Bekräftelse på anmälan sker inom en vecka före själva tillfället. Obs! Vid färre anmälda än 5 ställs aktiviteten in

 Vid frågor kontakta johanna.persson@hb.se