Huvudmeny

Studieteknik

Att plugga med läs- och skrivsvårigheter – hur får jag det att funka?

Under eftermiddagen får studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi veta mer om studiestrategier, programvaror och appar som kan underlätta läsande och skrivande. Vi berättar också om högskolans stöd och hur du kan få tillgång till talböcker.

Målgrupp: Studenter som upplever läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Tid: Nytt tillfälle planeras för våren 2019.

Plats: Språkverkstaden (J441) i Biblioteket
Anmälan:  

Vid frågor kontakta susanna.hagelberg@hb.seStudieteknik - skapa goda vanor!

Ingår i serien måndagsföreläsningar och hållbar student.
I föreläsningen/workshoppen om att skapa goda studievanor kommer vi att beröra hur dina vanor och din målsättning samt din planering kan bidra till att du på ett mer medvetet sätt kan påverka ditt pluggande.
Tid:
Ny föreläsning planeras till våren 2019
Plats:

Anmälan:
 Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta  susanne.fogelkvist@hb.se

Ansvarig: Studievägledningen, studentcentrum


Grundläggande studieteknik


Är du ovan vid att studera på högskolan?Är du intresserad av vad du kan göra för att påverka din studiesituation? Hur fungerar minnet? Finns det något effektivt sätt att ta sig igenom kurslitteraturen på? Går det att förbättra läs‐ och anteckningstekniken? Dessa frågor kommer vi reda ut under föreläsningen/workshoppen om studieteknik.

Tid: Nytt tillfälle planeras för hösten 2019
Plats:
Anmälan:

Ansvarig: Studievägledningen, studentcentrum


Snabbläsning

Högskolestudier innebär ofta att man som student ska kunna läsa in mycket litteratur. Kanske behöver du läsa in litteratur som omfattar 700–1000 sidor på kort tid. Då har du allt att vinna på att utveckla en effektiv lästeknik som både ökar din läshastighet och förbättrar förståelsen. Du kommer att få prova en läsmodell men också testa din läshastighet. Tag med en kurslitteraturbok som du inte läst.

Tid: Nytt tillfälle planeras till våren 2019.

Plats:

Anmälan:

Ansvarig: Studievägledningen

 


 

Snabbläsning - går det att förbättra sin läsning?

Mycket att läsa! Det är svårt att veta vad som är viktigt inför t.ex. en tenta, vågar jag hoppa över litteratur? En läsmodell kan hjälpa dig att ta dig an läsningen som kan bidra till en struktur för dig som inte vet vart du ska börja. Vi diskuterar och testar lite olika sätt som kan hjälpa till att öka hastigheten på läsningen men det är också ett sätt att bli medveten om hur du läser.
Plats:
Tid: Ny föreläsning planeras till våren 2019.
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta helen.svensson@hb.se

Ansvarig: Studievägledningen


Prokrastinering - grupp

Skjuter du upp dina studier på ett sätt som börjar bli, eller är, ett bekymmer för dig? Prokrastineringsgruppen är till för dig som har svårt att organisera och planera dina studier eller som upprepat skjuter upp att plugga. Gruppens syfte är att arbeta för att minska prokrastinering och att istället komma igång med studierna med stöd av varandra.

Gruppen träffas en gång i veckan under hela terminen

Gruppen har ett begränsat antal deltagare. Vi har ett fortlöpande intag under terminens gång. Det innebär att du som student kan stå i kö och erbjudas att börja i gruppen så snart det blir en plast ledig. Det är först till kvarn som gäller!

Är du intresserad av att delta i prokrastineringsgruppen? Anmäl dig så kontaktar vi dig för mer information. 

Start: Återkommer med datum för ny start, 2019
Plats: Meddelas senare
Intresseanmälan eller frågor: Kontakta helene.nilsson@hb.se

Ansvariga: Helene Nilsson. kurator och Camilla Boström, kurator Studenthälsan


Prokrastinering - sluta skjuta upp, börja jobba

Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Föreläsning om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö - vad det är och hur vi kan göra annorlunda.  

Tid: Ny föreläsning planeras nästa termin, våren 2019
Plats: A315
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta  camilla.bostrom@hb.se 

Ansvariga: Camilla Boström, kurator och Helene Nilsson. kurator Studenthälsan