Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Digital functionalization of textiles.

Välkommen till DigiFunc Day!

Välkommen till en virtuel seminariedag om digital funktionalisering av textilier. Viktiga frågor som diskuteras är: har vi som region eller nation tillräcklig kunskap för att förändra den textila produktionen? Var står vi i dag och vilka utmaningar ligger framför oss?

Evenemanget består av seminarier som belyser behovet av digitala processer i den textila produktionen. Talare med olika expertis ger en överblick av områdets best practice och om utmaningar ur olika perspektiv. 

DigiFunc Day riktar sig främst till näringsliv, studenter och medarbetare på högskolan.

Datum: 8 maj 2020

På grund av coronapandemin kommer DigiFunc Day att genomföras virtuellt, via Zoom. 

Anmälan

Anmälan öppnar 16 mars på den engelska sidan.  Deltagandet är kostnadsfritt.

Evenemanget organiseras som en del av Erasmus+-projektet Digital Surface Modification of Textiles and Other Flat Surfaces. Projektets mål är att skapa undervisningsmaterial inom detta område, dels som kurser för studenter och dels för näringslivet. Projektet är ett samarbete mellan partners från TTK University of Applied Sciences (Estland), Saxion (Nederländerna), Trimtex Baltic (Estland) och Högskolan i Borås.

EU logo