Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Högre seminarier

Högre seminarier (före detta Designseminarier) ger en inblick i designområdets pågående forskning och professionella arbete. Under åren har ett antal seminarier presenterats och samlat designers, konstnärer, entreprenörer och inspirerande människor som formar området för konst och design. Seminarierna är ibland tvärvetenskapliga och ger möjlighet att granska, ifrågasätta och bidra till utvecklingen av fältet.

Seminarierna är öppna för alla och intresserade är välkomna, men de är i första hand för masterstudenter inom textil- och modedesign samt för lärare och studenter från andra program.

Är du intresserad av att delta så hör gärna av dig till Saina Koohnavard, som är ansvarig för Högre seminarier.

Programmet finns på engelska och du hittar det på vår engelska webb.