Huvudmeny

Högre seminarier - Hanna Wittrock


Tid: 2017-11-14, 13:00 — 14:30
Plats: Galleriet, T154, Textilhögskolan
Evenemangstyp: Föreläsning

Högre seminarier (före detta Designseminarier) ger en inblick i designområdets pågående forskning och professionella arbete. Under åren har ett antal seminarier presenterats och samlat designers, konstnärer, entreprenörer och inspirerande människor som formar området för konst och design.

Seminarierna hålls på engelska och är öppna för alla, men de är i första hand för masterstudenter inom textil- och modedesign samt för lärare och studenter från andra program. Om du inte är student eller lärare och vill gå på seminariet, kontakta gärna ansvarig för seminarierna Saina Koohnavard, innan.

14 november - Hanna Wittrock, universitetslektor vid Högskolan i Borås

Theme: Morality, Myth Making and the Magic in the World of Fashion

Even though fashion has been a topic of research for more than a century, it is not yet fully understood. On the one hand, fashion is perceived to be a motor and an expression of modern society. Fashion is associated with progress, individualism and economic development. Occasionally it is also tied to more general, beneficiary, non-profitable values, such as pluralism, democracy and tolerance, as well.

On the other hand, fashion is regularly believed to bring forth negative effects such as superficiality, immorality and excessive consumption. A recent example of a morally charged debate in the world of fashion is that concerning the photographer Terry Richardson who on numerous occasions has been accused of sexual exploitation of models.

Fashion is intimately linked to modernity and industrial mass production but it is equally associated with magical thinking and tradition. And while habitually accused of deceptiveness, it is also understood to be one the most effective channels of communication.