Huvudmeny

Högre seminarier - Clemens Thornquist


Tid: 2017-12-12, 13:00 — 14:30
Plats: Galleriet, T154, Textilhögskolan
Evenemangstyp: Seminarium

Högre seminarier (före detta Designseminarier) ger en inblick i designområdets pågående forskning och professionella arbete. Under åren har ett antal seminarier presenterats och samlat designers, konstnärer, entreprenörer och inspirerande människor som formar området för konst och design.

Seminarierna hålls på engelska och är öppna för alla, men de är i första hand för masterstudenter inom textil- och modedesign samt för lärare och studenter från andra program. Om du inte är student eller lärare och vill gå på seminariet, kontakta gärna ansvarig för seminarierna Saina Koohnavard, innan.

12 december - Clemens Thornquist, professor vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås

Nedan följer information om seminariet på engelska:

Design is most often grounded in studio-based and case-based approaches where products, scenarios and situations are re-considered, subsequent to the equally often taken for granted applied character of design as a field.

As an alternative to this approach in I will argue for the significance of basic research in the development of design skills and design thinking. It means that together with developing design skills through e.g. integrative studies and participatory projects, basic design research focuses on the explorations of definitions and methods – the ontological and logical foundations of design as an academic discipline – for the sake of developing the field of design itself.