Huvudmeny

Seminarium om social hållbar utveckling


Tid: 2018-12-11, 15:00 — 17:00
Plats: M401
Evenemangstyp: Seminarium

Hur kan en kommun arbeta för att främja social hållbar utveckling för alla och minimera utanförskap? Många insatser tenderar att bli temporära aktiviteter med mindre goda resultat långsiktigt. På detta seminarium presenterar Kennert Orlenius, professor och biträdande föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) vid Högskolan i Borås, forskning om ett antal kommunala projekt i Västra Götaland med fokus på strategier och systematiskt arbete för att främja en positiv social utveckling.

I presentationen berörs frågor om kommunens organisation och ledning, byggande och boende, mötesplatser (medborgarkontor) och det offentliga rummets betydelse mm. Erfarenheter, hinder och möjligheter presenteras och diskuteras.

Seminariet vänder sig till anställda och studenter vid högskolan samt intresserad allmänhet.

Anmäl dig här >

Välkommen!