Huvudmeny

Disputation Melkie Getnet Tadesse


Tid: 2019-05-10, 09:00 — 12:00
Plats: T369
Evenemangstyp: Disputation

Avhandling för doktorsexamen inom Textil materialteknik kommer att läggas fram för offentligt försvar fredagen den 10 maj 2019 kl.10:00 (lokal tid) i styrelserummet vid The Faculty of Textiles-Leather and Industrial Management, Iasi, Rumänien.

Titel på avhandlingen: Quality inspection and evaluation of smart or functional textile fabric surface by skin contact mechanics

Disputationen startar kl. 09:00 svensk tid och kan följas via länk i sal T369.

Seminariet ges på engelska.

Opponent är professor Cristian Vasile DOICIN