Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

mönster

Konferenser

TRANSPARENCY: THE MUST-HAVE DRIVER FOR CHANGE

Temat för den internationella konferensen som anordnades våren 2017 var transparens kring hållbarhetsfrågor. Huvudtalare var: Bruno Pieter, grundare av honest by, det enda företaget i världen som fullt ut har en transparent verksamhet. Konferensen anordnas av Textilhögskolan, Högskolan i Borås, och branschorganisationen Sustainable Apparel Coalition, SAC, i samarbete med the Design of Prosperity Initiative och Marketplace Borås.

Efter konferensen tog Simonetta Carbonaro och Jonas Larsson vid Textilhögskolan emot ett särskilt omnämnande (Honorary staff of SAC) för deras insatser som inspiratörer för ökad transparens i mode-, sko-, och beklädnadsindustrin. Genom konferensen Transparency: The must have driver for change, och det efterföljande mötet med särskilt inbjudna intressenter gjordes ett avstamp för internationellt arbete med mer transparenta värdekedjor.

Mer om konferensen.

The Design of Prosperity

The Design of Prosperity är en konferens som arrangerades första gången av Simonetta Carbonaro 2006. Tanken bakom konferensen var att diskutera ansvarsfull design som kan förändra samhället och att göra Borås till en mötesplats för design- och kulturelit. Syftet med konferensen var att skapa en tvärvetenskaplig sammanslutning med deltagare från både svenska och internationella universitet. Fokus under konferensen skulle ligga på estetik, ekologi, teknik och ekonomi med målsättning att skapa ett förändrat socialt beteende. Konferensen skulle helt enkelt agera tankesmedja i vilken nya idéer, modeller och metoder tas upp, blir teoretiskt bekräftade och utlärda i seminarier.

2006 – The driving forces of our present future

thedesignofprosperity.se/2006/

Under konferensens förstå år samarbetade Textilhögskolan med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet med att sätta ihop en panel av experter med olika bakgrunder inom vetenskap, teknologi, humaniora, design och konst. Genom tvärvetenskapliga diskussioner kring de faktorer som påverkar vår ekonomi, vårt samhälle och vår kultur tog de fram en profil utav begreppet ”present future”. Konferensen representerade en unik möjlighet att förstå de förändringar och den förnyelse som sker i vår snabbt föränderliga värld.

2009 – The sustainability of our present future

thedesignofprosperity.se/2009/

Under konferensens andra år samarbetade Textilhögskolan med Högskolan i Borås och Realise, en konsultfirma. Konferensen siktade på att få alla aktörer att få nya förståelser av begreppet framgång, vilket upplevdes som extra viktigt i tider av radikal förändring. Konferensens initiativ erbjöd ett stort utbud utav nya kunskapsplattformar som gav helt nya perspektiv för beslutsfattare inom företag, politik och kultur. Konferensen såg sig även som en innovativ workshop för handlingskraftig utbildning, sociala förändringsstrategier och för uppbyggnaden utav nytt kulturellt, ekonomiskt och entreprenört tillvägagångssätt som skapar mening åt vår ödslande konsumentmarknad.

2010 – And better lives:

thedesignofprosperity.se/2010/

Den tredje konferensen var ett samarbete mellan Textilhögskolan och The London College of Fashion. Dessa två parter hade påbörjat ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk med fokus på hur det globala och lokala ska kunna möta det fundamentalt mänskliga behovet utav mat, vatten, skydd och kläder. Den här konferensen fokuserade därmed på bättre och nya tillvägagångssätt för det etiska och miljömässiga mode som är baserade på en eller flera av de fyra hållnarhetspelarna: miljömässigt ansvar, ekonomisk hälsa, social jämlikhet, och kulturell vitalitet.

2014 – Communication Fashion Sustainability: The Elephant Speaks

hb.se/Textilhogskolan/The-Design-of-Prosperity/Conference/

Under den här konferensen diskuterades det faktum att mode- och klädbolag har ökat sin standard för socialt ansvar, har en mångfald av avmätningsindex, och är allt mer verksamma med transparenta utbyten av information med sina konsumenter om deras ”hållbara” handlingar. I förlängningen diskuterades det vad det är som får bolagen att röra sig i den här riktningen. Är det vidkännandet av planetens begränsningar och dess behov utav social jämlikhet? Är transparens ett nytt marknadsföringsverktyg? Eller har det blivit förda i den riktningen av de konkreta perspektiv av transparensreglering som nu är obligatoriskt för EUs matindustri, och liknande lagstiftning är nu på gång att tas fram för mode- och klädindustrin?

Ambience

Ambience är en internationell vetenskaplig konferens där de olika världarna av konst, design, arkitektur och teknik diskuteras. Fokus under konferensen ligger på skärningspunkten mellan dessa världar med syftet att öppna upp för nytänkande, att våga sig utanför ramarna.

2008

2008 var första året som konferensen hölls i Borås. 130 forskare från 18 olika länder kom till Borås och Textilhögskolan för att delta i konferensen. Temat för detta års konferens var att design och teknik är båda lika viktiga. Huvudtalare under Ambience 2008 var Joanna Berzowska, Robert J. Young, Bernard Paquet och Rachel Wingfield. Syftet med konferensen var att ”Våga tänka nytt”. Under konferensen diskuterades bland annat det faktum att tiden ännu inte var redo för smarta textilier. Ett av de problem som många forskare nu stod inför diskuterades också, vilket var hur de skulle kunna bibehålla energin i de elektriska textilierna. Det diskuterades även att inom en snar framtid kommer 80 % av jordens befolkning att bo i städer och att det kan medföra vissa problem som smarta textilier kan ha lösningen på. Exempelvis presenterades förslag på textila bioväggar som både renar miljön och förser oss med syre. Ett annat exempel är på textilier som samlar in solenergi på dagen för att sedan sprida ljus på kvällen.

2011

ambience11.se/

2011 togs det ett nytt grepp om konferensen. Det här året möts konst, design, arkitektur och teknik som tidigare konferens, men de möter detta år även: digital arkitektur, interaktiv design, ny media konst och smarta textilier. Huvudtalare under Ambience 2011 var Alex Adriaansens, Nancy de Freitas och Jenny E. Sabin. Det här året gavs deltagarna nämligen chansen att fysiskt visa upp sina objekt och forskningsresultat. Konferensen skulle bli en arena där alla dessa delar skulle kunna mötas och inspireras av varandra för att skapa nya sätt att tänka och få nya kunskaper att ta med sig tillbaka till respektive fält.