Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Examensarbeten

I slutet på varje flerårig utbildning gör våra studenter ett examensarbete som omfattar 10 eller 20 veckors heltidsstudier. Kursen infaller i slutet av vårterminen. Examensarbetet kan med fördel genomföras på eller i samarbete med ett företag eller organisation vilket tydliggör professionsanknytningen i utbildningen. Något som uppskattas både av studenter och näringslivet.

Att genomföra ett examensarbete med en student

Syftet med examensarbetet är att visa att studenten kan strukturera, planera och genom­föra en större uppgift och kan tillämpa sina erhållna kunskaper från studietiden genom att komma med förslag på en lösning av en väl definierad uppgift, både med praktisk och teoretisk relevans. Studenterna skriver ett examensarbete i form av en akademisk uppsats som granskas och examineras av högskolan. Dock kan en presentation och en skriftlig summering ibland göras utöver den akademiska rapporten till den externa uppdragsgivaren om så önskas. Kvaliteten i arbetet skall då motsvara de höga krav Textilhögskolan ställer på examensarbeten.

När examensarbetet görs i samarbete med ett företag bör studenten ha två handledare. På högskolan finns en lärare eller forskare som är den interna handledaren och som främst ser till de akademiska kraven vad gäller skrivande och vetenskapligt förhållningssätt, men som också bidrar med förslag till lämpliga metoder, ämneskunskap och problematisering. På företaget bör det finnas en extern handledaren som kan hjälpa studenten med praktiska saker och att få tillgång till material eller kontakter.

Värt att poängtera är att det är studenten, inte handledaren, som bär det slutliga ansvaret för examensarbetet. Tänk också på att examensarbetet är offentliga handlingar, alltför företagshemliga projekt är därför inte lämpliga som examensarbeten.

Företagsdagen

För att skapa en mötesplats mellan studenter och näringsliv anordnas varje år en företagsdag på Textilhögskolan. Där har ni som företag eller organisation möjlighet att kort presentera era förslag och samtidigt få chans att möta intresserade studenter men även lyssna till andra företags presentationer. Vi har under årens lopp sett många bra examensarbeten genomföras som ett resultat av vår företagsdag. 

Mer information och inbjudan finns här(PDF)!

Datum för företagsdagen 2020 är den 6 februari. Är du intresserad av att delta eller har ett förslag på examensarbete som du vill presenteras kontakta gärna Stig Nilsson, stig.nilsson@hb.se