Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Praktikplatser

Många av Textilhögskolans studenter är angelägna om att tidigt komma i kontakt med näringslivet och skaffa sig arbetslivserfarenhet under sin studietid. Som student hos oss har de möjligheter att genom sina programstudier eller genom en fristående kurs göra en s.k. ”fältstudie”, d.v.s. en företagsbaserad praktik och akademiskstudie. Studenten har då möjlighet att praktiskt skaffa sig erfarenheter och kunskaper men samtidigt sätta detta i relation till sin utbildning och teoretiska kunskaper.

Som företag åtar man sig att erbjuda studenten en praktikplats som är relevant för studentens utbildningsprogram och ge stöttning i form av handledning samt bidra till information och material för studentens slutrapport som skrivs i samband med praktiken. Studenterna har beroende på vilken kurs de läser möjlighet att praktisera 5, 10 eller 20 veckor på ett företag. De flesta fältstudier sker under sommaren eller under hösten men det förekommer även obligatoriska fältstudier inom vissa utbildningsprogram under våren.

Värt att notera är att praktiken är en del av en kurs och därför är studenten under praktiken registrerad och försäkrad via högskolan.

Har du en praktikplats att erbjuda kan du skicka in en annons till oss som en PDF-fil. Här kan du se de annonser som ligger ute just nu och hur du skickar in till oss. 

Har du frågor kring ovanstående information gällande praktikplatser/fältstudier kontakta gärna Gunnar Wramsby, gunnar.wramsby@hb.se