Ansökan till Designteknikerutbildning, 180 högskolepoäng

Antagningen till höstterminen 2020 är inställd.

Du söker till Designteknikerutbildnigen, förutom med dina betyg, genom att lämna in en digital produktpresentation och delta i en provdag.

Hur du anmäler dig

Du ansöker på antagning.se (extern länk) genom att skicka in betyg och en digital produktpresentation, senast sista anmälningsdag.  Ansökan anses vara komplett först när både betyg och digital produktpresentation inkommit.

Produktpresentation

Syftet med den digitala produktpresentationen är att du skall visa på förmågor som har koppling till manuell mönsterkonstruktion och sömnad. Presentationen skickas in digitalt via Mina sidor/Meriter/Uppladdade dokument på antagning.se. Tänk på att läsa instruktionerna kring filformat, filstorlek, osv – all information finns på antagning.se, men visas först när du klickat på att du skall ladda upp ett dokument. Namnge dina filer enligt Produktpresentation 1, 2 osv om du är i behov av att ladda upp flera filer.

Urvalet till provdagen baseras på bedömning av produktpresentationen.

Funktionsvariation

Om du har en varaktig och dokumenterad funktionsnedsättning som kan tänkas påverka provdagens resultat skall du anmäla detta i samband med anmälan till provdagen. Du blir sedan kontaktad för att styrka funktionsnedsättningen med intyg. Intyget bedöms därefter av sakkunnig på Högskolan i Borås som beviljar/avslår behovet av hjälpmedel.

Provdag (Antagningen till höstterminen 2020 är inställd)

Provdagen sker under en heldag vid Textilhögskolan. Den syftar till att verifiera att du har de grundläggande kunskaper som behövs för att klara utbildningen. 

Provdagen är uppdelad i fem delar;

Del 1:

Egen fysisk produkt; avser att testa din förmåga att granska och värdera en textil produkt och dess framtagande. Du tar med en egen självständigt tillverkad produkt, mer information om detta kommer inom kort publiceras här.

Del 2:

Teoretiskt lämplighetstest; avser att påvisa teoretiska kunskaper kopplade till mönsterkonstruktion och sömnad.

Del 3

Mönsterkonstruktion; avser att påvisa praktiska kunskaper genom tilldelade övningar.

Del 4:

Sömnad; avser att påvisa praktiska kunskaper genom tilldelade övningar i konfektionslabbet.

Del 5:

Test för att säkerställa läsförståelse på engelska. Obs. Detta behövs endast om betyg saknas i Engelska B/Engelska 6.


Du måste visa på tillfredställande kunskaper inom alla provdagens områden för att vara behörig till utbildningen. Bedömningen av provdagens resultat görs av en ämneskunnig bedömargrupp. Bedömningen från provdagen är endast giltig innevarande år.  

Frågor

  • För frågor om utbildningen eller om den digitala produktpresentationen, kontakta utbildningsledare Niina Hernandez.
  • Har du frågor om anmälningsförfarandet, kontakta antagningen@hb.se