Anmälan till Konstnärlig masterutbildning i mode- och textildesign, 120 hp

Anmälan till Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 högskolepoäng

Anmälnigsperioden är 22 Januari - 2 Mars.

 

Hur du anmäler dig

  1. Anmäl dig till utbildningen via antagning.se (extern länk). Du anmäler dig antingen till programmet med inriktning modedesign eller med inriktning textildesign. Ansökan via antagning.se måste göras först för att du ska få ditt ansökningsnummer som behövs när portfolion skickas in.
  2.  Fyll i information och ladda upp din senast den 1 mars 2019.
  3. Vi behöver få eventuella kompletterande dokument senast den 12 mars. Ladda upp dem här  

Förkunskapskrav, ansökan och urval

För särskild behörighet till programmet krävs en kandidatexamen i design 180 högskolepoäng eller motsvarande samt förmåga till experimentellt undersökande arbete och kritisk reflektion. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Sökande anmäler sig till en inriktning, dvs. till textildesign eller modedesign. Ansökan sker via antagning.se och med en portfoliouppladdning med arbetsprover och ansökningsprojekt samt CV, se länk nedan. I portfolion skall den sökandes färdigheter och förmågor inom designområdet framgå och ansökningsprojektet ska ge en beskrivning av vad den sökande vill fokusera på under masterutbildningen inom ramen för programmets projektkurser.

Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.

Ansökningsportfolio

Ansökningsportfolion laddas upp genom ett formulär. 

  • Fyll i namn och övriga personuppgifter samt vilken inriktning du söker med den portfolion du laddar upp.
  • Ladda upp din portfolio i form av en pdf (max 40MB). Du kan också komplettera med film (.mp4, .mov, .avi, etc. max 40MB).

Ansökningsportfolion ska innehålla arbetsprover, ett ansökningsprojekt samt en meritförteckning.

Arbetsprover
Arbetsproverna ska innehålla ett urval av tre arbeten med tillhörande processdokumentation där utveckling av koncept och idéer framgår genom skisser eller dylikt. Konstnärlig förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga bör framgå i möjligaste mån genom bildmaterialet.

Ansökningsprojekt
I ansökningsprojektet presenterar du vad du vill fokusera på och utveckla inom ramen för masterstudierna. Dina intressen inom vald inriktning ska framgå. Komplettera beskrivningen med skisser, egna relaterade arbeten och referenser till andras arbeten. Denna projektbeskrivning är något som sedan kommer att utvecklas vidare under studietiden.

Meritförteckning
En kortfattad meritförteckning där avslutade och pågående utbildningar, kurser, arbeten, praktik och andra relevanta erfarenheter listas.  

Kallelse till intervju

Du får meddelande per e-post om du är kallad till intervju. Intervjuerna kommer att för sökande till inriktning modedesign ske slutet av april och för textildesign slutet av april på Textilhögskolan.

Besked om antagning

Antagningsresultatet publiceras på antagning.se 8 maj 2019. 

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Du får ditt antagningsbesked på dina sidor, på antagning.se (extern länk). Om du behöver en kopia på antagningsbeskedet kan du enkelt skriva ut det efter urvalet när du loggat in på "Dina sidor".

Information