Huvudmeny

Anmälan till Textildesignutbildningen

Anmälan öppnar 26 januari 2019

Hur du anmäler dig

 1. Anmäl dig via antagning.se (extern länk) till utbildningen senast 15 april 2019. Anmälan öppnar 26 januari 2019.
 2. Ansökningsportfolio ska vara högskolan tillhanda senast 15 april 2019. Ansökningsuppgiften släpps i samband med Textilhögskolans öppet hus den 26 januari 2019. Portfolion lämnas in digitalt. Ladda upp här.
 3. Vi behöver få eventuella kompletterande dokument  (extern länk) senast 20 maj. De laddar du upp här (extern länk).

Ansökningsportfolio

På Textildesignutbildningen läggs vidare stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet). Ansökningsuppgiften ska skrivas på engelska.

Ansökningsuppgiften för 2019 (pdf på engelska). 

Ladda upp portfolio.

Ansökningsportfolion laddas upp genom ett formulär. Till portfoliouppladdningen

 • Fyll i namn och övriga personuppgifter samt vilken inriktning du söker med den portfolion du laddar upp.
 • Ladda upp din portfolio i form av en pdf (max 40MB). Du kan också komplettera med film (.mp4, .mov, .avi, etc. max 40MB).

CV

I ditt CV beskriver du vilka utbildningar, kurser, arbeten, praktik, projekt du har genomfört och övriga erfarenheter som visar din kompetens. Följ denna mall

Urval och provdag

Urvalet görs bland dem som bedömts som behöriga genom ansökningsportfolion och därefter rankats högst i den samlade bedömningen av därigenom visade förmågor. Ett urval av behöriga sökande kallas till provdag och intervju vid Textilhögskolan, varefter det slutliga urvalet görs.

Först görs en samlad bedömning av ansökningsportfolion med arbetsprover samt övriga merithandlingar. Behöriga rangordnas efter konstnärlig och teknisk förmåga samt övriga kvalifikationer och meriter som exempelvis arbete inom design och konst.

Därefter kallas ett antal sökande till intervju och provdag vid Textilhögskolan. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor. Under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer och övriga meriter, samt att det kritisk-teoretiska förhållningssättet inom textil- och designområdet prövas. Därefter görs avslutande rangordning.

Kallelse till provdag

Du som kallas till provdag vid Textilhögskolan får meddelande på dina sidor på www.antagning.se. Kallelsen till provdag skickas preliminärt slutet av april 2019. Provdagen äger preliminärt rum 6 maj 2019. Om du inte blir kallad till provdag kommer du att få besked om detta.

Besked om antagning

Antagningsresultatet publiceras på www.antagning.se senast under v. 22.

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Viktiga datum

 • 26 januari 2019: Anmälan öppnar på antagning.se
 • 26 januari 2019: Ansökningsuppgiften släpps på webben. 
 • 15 april 2019: Sista anmälningsdag och sista dag som ansökningsportfolio inklusive CV ska vara högskolan tillhanda. 
 • 6 maj 2019: Provdag och intervjuer
 • v. 22 2019: Antagningsbesked

Information

 • För frågor om utbildningen eller om ansökningsportfolion, kontakta utbildningsledare Margareta Zetterblom
 • Har du frågor om anmälningsförfarandet, kontakta antagningen