Huvudmeny

Program HT 2018

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Program (29)

Förberedande nivå

Tekniskt Basår

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Grundnivå

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

Byggingenjör

Civilekonomprogrammet

Designteknikerutbildning

Ekonomutbildning

Energiingenjör

Event Management

Industriell ekonomi - affärsingenjör

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - logistikingenjör

IT-tekniker

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

Maskiningenjör - produktutveckling

Modedesign

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Textildesign

Textilekonomutbildning

Textilingenjörsutbildning

Avancerad nivå

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Modedesign

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Textildesign

Magisterprogram i Textilt Management

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Masterprogram  i resursåtervinning

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Masterprogram i management av digital handel

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Masterutbildning i textilteknik