Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Designteknikerutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%


Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Anmälningskod: HB-92116
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 15
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

En designtekniker fungerar som en länk mellan design och produktion. Här är en utbildning där du lär dig allt från att konstruera mönster till att övervaka produktionen i en fabrik och utföra kvalitetskontroller. Det går också att plugga vidare efter utbildningen, om du hellre vill det.

Innehåll

Designteknikerutbildningen bygger framför allt på olika projektkurser där du på ett praktiskt sätt får kunskaper om både konfektions- och produktionsteknik. Kurserna fokuserar på olika produktgrupper och ger dig till exempel ingående kunskaper i CAD-baserad mönsterkonstruktion, gradering och sömnad av olika typer av plagg i Textilhögskolans konfektionslabb.

Du lär dig också att söka kostnadseffektiva detaljlösningar som fungerar i produktion och får förståelse för provplagg samt passforms- och avprovningsteknik för de olika typerna av produkter. I kurserna lyfts också funktions- och kvalitetskrav fram, liksom säkerhetsaspekter. Dessutom får du kunskaper om hur man utvecklar arbetsmetoder samt internationella kvalitets- och specifikationsunderlag och hur man beräknar åtgång av material, tar fram tillverkningsorder och optimerar materialåtgången.

De kurser som finns utöver projektkurserna ger dig ytterligare kunskaper för att klara projekten och för ett yrkesliv som designtekniker. Utbildningen ger dig bred kunskap, vilket gör att du kan få varierande uppgifter inom ett större eller mindre företag, beroende på företagets behov samt ditt eget intresse. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som mönsterkonstruktör, konfektionstekniker eller kvalitetskontrollant i Sverige eller utomlands. Du kan också välja att studera vidare på en masterutbildning och kanske så småningom bli forskare.

Eftersom utbildningen är inriktad mot en internationell produktion kan vissa utbildningsdelar komma att ges i ett annat land. På Textilhögskolan finns samarbete med såväl svenska som utländska företag och universitet.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c +Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1a1+1a2 +Engelska B eller Engelska 6, alternativt godkänt prov i engelsk läsförståelse som avläggs under en provdag.
Teoretiska och praktiska kunskaper kopplade till manuell mönsterkonstruktion och sömnad mot olika plaggtyper. Dessa kunskaper bedöms utifrån en digital produktpresentation samt under en provdag som utgörs av både praktiska och teoretiska test.

Karriärvägar
Utbildningen kvalificerar dig för en yrkesverksamhet inom designteknikerområdet, såsom mönsterkonstruktör, direktris, designassistent, inköpsassistent, konfektionstekniker eller kvalitetskontrollant. Det går också att studera vidare efter utbildningen.

Examen
Kandidatexamen

Språk
Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar