Textil- och designutbildningar i Sverige 2020

Det var för att på bästa sätt kunna möta dessa frågor som högskolan började ge ut guiden Textil- och designutbildningar i Sverige, som kom ut första gången 1994.

Om ni inte finns med eller ser information om en utbildning som inte längre stämmer, skicka ett mail till annie.klasen@hb.se.