Examensarbete: Lilý Adamsdóttir

Högskolor och universitet

Foto: Suss Wilén

DESIGN, KONSTHANTVERK OCH TEXTIL

 

BECKMANS DESIGNHÖGSKOLA
Form 180 hp
Mode 180 hp
Visuell kommunikation 180 hp
Tfn: 08-660 20 20
beckmans.se

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Tfn: 031-772 10 00
tekniskdesign.se
chalmers.se

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Tfn: 031-786 00 00 (växel)
gu.se  

Institutionen för kulturvård
Tfn: 031-786 47 03 
conservation.gu.se

Akademin Valand
Tfn: 031-786 51 00
akademinvaland.gu.se

Lärarutbildning 
Ämneslärarprogrammet 270 hp, inriktning årskurs 7-9 (huvudämne slöjd eller huvudämne bild)
Ämneslärarprogrammet 300 hp, inriktning gymnasieskolan (huvudämne bild
Grundlärarprogrammet, inriktning mot Fritidshem eller Åk 4-6 (valbart ämne bild)
Tfn: 031-786 55 17
lararutbildning.gu.se/

HDK – Högskolan för design och konsthantverk
Design 180 hp
Textil – Kropp – Rum 180 hp
Textilkonst 180 hp

Avancerad nivå:
Child Culture Design 120 hp
Design 120 hp
Konsthantverk 120 hp
Tillämpad konst och formgivning 120 hp
Tfn: 031-786 00 00 (Växel)
hdk.gu.se

HÖGSKOLAN DALARNA
Tfn: 023-77 80 00
du.se

HÖGSKOLAN I BORÅS
Tfn: 033-435 40 00 (växel)
hb.se

Textilhögskolan
Designteknikerutbildning 180 hp
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Modedesign 180 hp
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Textildesign 180 hp
Textilekonomutbildning 180 hp
Textilingenjörsutbildning 180 hp
Tfn: 033-435 40 11
textilhögskolan.se

Avancerad nivå:
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign med inriktning mot Modedesign eller Textildesign 120 hp
Masterprogram i textilteknik 120 hp
Magisterprogram i textilt management 60 hp
Masterprogram i fashion management och marknadsföring 120 hp
Masterprogram i styrning av textila värdekedjor 120 hp  

HÖGSKOLAN I GÄVLE
Tfn: 026-64 85 00
hig.se

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD
Digital design 180 hp  
Tfn: 044-250 30 00
hkr.se

HÖGSKOLAN VÄST
Tfn: 0520-22 30 00
hv.se

KONSTFACK
Tfn: 08-450 41 77
konstfack.se

KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN
Tfn: 08-614 40 00
kkh.se

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, KTH
Tfn: 08-790 60 00
kth.se

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Slöjd, hantverk och formgivning 120 hp.
Ämneslärarprogrammet 7-9 inriktning textilslöjd 240 hp /-270hp
Tfn: 013-28 10 00
liu.se  

Malmstens Linköpings universitet
Möbeldesign 180 hp
Möbelsnickeri 180 hp
Möbeltapetsering 180 hp
Tfn: 013-28 10 00
liu.se/organisation/liu/iei/mlu 

LINNÈUNIVERSITETET
Tfn: 0772-28 80 00
lnu.se/design

LUNDS UNIVERSITET
Tfn: 046-222 00 00 (växel)
lu.se

Lunds tekniska högskola
Tfn: 046-222 00 00
lth.se

Konsthögskolan i Malmö
Tfn: 040-32 57 00
khm.lu.se

MITTUNIVERSITETET
Tfn: 010-142 80 00
miun.se

MÄLARDALENS HÖGSKOLA
Tfn: 021-10 13 00 / 016-15 36 00
mdh.se

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA
Tfn: 08-49 400 000
uniarts.se

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI)
Tfn: 08-16 20 00
su.se

Centrum för Modevetenskap, Institutionen för mediestudier
ims.su.se/modevetenskap

SVERIGES LANTBRUKARUNIVERSITET, SLU
Tfn: 018-67 10 00
slu.se

SLU Campus Alnarp

SLU Campus Uppsala

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Tfn: 08-608 40 00
sh.se

UMEÅ UNIVERSITET
Tfn: 090-786 50 00
umu.se

Arkitekthögskolan
Tfn: 090-786 67 58
umu.se/arkitekthogskolan

Designhögskolan
Kandidatprogrammet i industridesign

Avancerad nivå:
Master´s programme in Advanced Product Design
Master´s programme in Interaction Design
Master´s programme in Transportation Design
Tfn: 090-786 50 00
uid.umu.se

Institutionen för estetiska ämnen
Tfn: 090-786 50 00

Konsthögskolan
Tfn: 090-786 68 64
umu.se/konsthogskolan

UPPSALA UNIVERSITET
Tfn: 018-471 00 00
uu.se

Konstvetenskapliga institutionen
Tfn: 018-471 28 87
konstvet.uu.se

FRISTÅENDE KURSER

Högskolan Kristianstad
Designvetenskap i praktiken 7,5 hp
Grafisk design, introduktion 7,5 hp
Grafisk design, tryck 7,5 hp
Interaktionsdesign I 7,5 hp
Kreativitet, design och IT 7,5 hp
Responsiv webbdesign 7,5 hp
Tfn: 044-250 30 00
hkr.se

Högskolan Väst
Grundläggande 3D-grafisk modellering 7,5 hp
Webbdesigner 60 hp
Tfn: 0520-22 30 00
hv.se

Linköpings universitet
Slöjd - textilslöjd 1-30hp
Slöjd - textilslöjd 31-60hp
Slöjd - textilslöjd på distans 60hp
Mönsterkonstruktion 7, 5 hp
Skapande arbete med ull 7,5 hp
Textil formgivning 1 7,5 hp
Uppsatsarbete i textilslöjd 15 hp
Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7,5 hp
Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7,5 hp
Tfn: 013-23 10 00
liu.se

Linnéuniversitetet
Glasdesign C-nivå 30 hp
Form och design I 30 hp
Form och design II 30 hp
Tfn: 0772-28 80 00
lnu.se/design

Mittuniversitetet
Industridesign – design av lätthanterliga förpackningar 15 hp
Tfn: 0771-97 50 00
miun.se

Mälardalens högskola
3D-modellering 7,5 hp
Grafisk form 7,5 hp
Informationsdesign – webbdesign 7,5 hp
Introduktion till informationsdesign, distans 7,5 hp
Visualisering och skiss 7,5 hp
Tfn: 021-10 13 00
mdh.se

Stockholms universitet, Centrum för Modevetenskap, Institutionen för mediestudier
Modevetenskap, olika kurser 7,5-60 hp
ims.su.se/modevetenskap

Textilhögskolan, Högskolan i Borås
Design för det goda livet 7,5 hp
Design management 15 hp
Design och konsumtion 15 hp
Mönsterkonstruktion 7,5 hp
Textil materiallära 7,5 hp
Tfn: 033-435 41 70
textilhögskolan.se

Umeå universitet, Designhögskolan
Design för idékommunikation 15 hp
Cognitive design 7,5 hp
Grundläggande formgivning 30 hp (kurspaket)
Grundläggande tvådimensionell formgivning 15 hp
Grundläggande tredimensionell formgivning 15 hp
Hot team – innovationsprojekt 7,5 hp
Industrial Design Intensive 60 hp (kurspaket)
Kroki 7,5 hp
Kroki 2 7,5 hp
Tfn: 090-786 50 00
uid.umu.se

Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen
Fristående kurser, helfart:
Grafisk design och media A, B 30 hp
Design och kläder A, B 30 hp
Textil design, interiör 30 hp
Distansutbildningar, halvfart:
Bild 1a 15 hp, 1b 15 hp, 2a distans 15 hp, 2b distans 15 hp
Skapande bild distans 30 hp
Slöjd, textil/trä-och metall 1a 15 hp, 1b 15 hp, 2a distans 15 hp, 2b distans 15 hp
Kläddesign 15 hp
Kläddesign II 15 hp
Mönsterkonstruktion och modellskapande 7,5 hp
Vävdesign 15 hp
Vävdesign fördjupning 15 hp
Textila uttryck II 30 hp
Kreativt skapande – från idé till produkt 15 hp
Kreativt skapande – trä och metall 15 hp
Slöjd, textil 2b/trä och metall 2b 15 hp
Textila uttryck II 30 hp
Vävdesign 15 hp
Tfn: 090-786 60 10

Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen
Campuskurser grundnivå:
Textilvetenskap A 30 hp (ht)
Textilvetenskap B 30 hp (vt)
Textilvetenskap C 30 hp (ht+vt, läses på halvfart)
Distanskurser grundnivå:
Dräkt- och interiörhistoria 30 hp (ht+vt, läses på halvfart)
1900-talets mode och miljöer 7,5 hp
Avancerad nivå:
Magisterkurs i textilvetenskap 60 hp (ht+vt)
En röd tråd genom arkiven – skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning 7,5 hp Föremålsforskning i teori och praktik 7,5 hp
Tfn: 018-471 28 87
konstvet.uu.se