Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Textilhögskolan. Fotograf: Suss Wilén

Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en egen utbildningsform, som inte ska blandas ihop med yrkeshögskoleutbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskolan har gjort en sammanställning över konst- och kulturutbildningar som är eftergymnasiala och bedrivs av fristående (privata) anordnare. Läs mer på konstkulturutbildning.se (extern länk).