Textilhögskolan. Fotograf: Suss Wilén

Yrkesvux

Borås Komvux. Textil design – påbyggnad 1000 poäng.
Tfn: 033-35 81 27
brvux.se/portfolio-item/textildesign

Malmö TAU Learning. Finsnickeri och möbeldesign. Textil och mode.
Finns tillgängliga både som vuxen- (2 år) och gymnasieutbildning (3 år).
Tfn: 040-29 02 06

Sandviken Textildesignskolan. 1-årig grundutbildning i sömnad, mönsterkonstruktion, formgivning och entreprenörskap.
Tfn: 026-21 93 28, 070-968 99 79
textildesignskolan.com

Stockholm Komvux. Textil design- grundutbildning 1500 poäng (3 terminer). S:t Eriks gymnasium.
Tfn: 08-508 382 00
steriksgymnasium.stockholm.se