Huvudmeny
Bild för akademisk högtid

2019-05-08

Pompa och ståt vid akademisk högtid

Text + Film Den 3 maj var det dags för högskolans akademiska högtid. Fem nya professorer installerades, sex doktorer promoverades och högskolans nya rektor installeras.

Dessutom uppmärksammades docentutnämningar och det pedagogiska priset delas också ut.

Allt skedde under mycket högtidliga och ceremoniella former. Se hur det gick till i filmen.