Huvudmeny

Skolbibliotekarien kompletterar läraren


Ulrika Centerwall är doktorand på Bibliotekshögskolan, och forskar om skolbibliotekarier i Sverige. Vad jobbar de med, och hur? Vad tycker de är viktigt, och vad kan skolan och dess elever ha för nytta av dem?

Pojke läser i bilbliotek

2018-12-06

Ny magisterutbildning för ökad läskunnighet

Om för många elever lämnar skolan med en bristfällig läsförståelse blir det ett samhällsproblem. Nu ska en ny magisterutbildning i litteraturpedagogik vid Högskolan i Borås ge blivande lärare och bibliotekarier spetskompetens i litteraturanalys och litteratursamtal.

Nya sätt att se på läsningens betydelse, förändrade läsvanor hos befolkningen och de ungas försämrade läsförståelse leder till att lärares och bibliotekariers roller och arbetsmetoder behöver utvecklas.

– Vi har tagit fram en utbildning som ska ge den kompetens som krävs för att hantera komplexa frågeställningar om läsning av skönlitteratur i ett digitalt och mångkulturellt samhälle, säger Catrine Brödje.