Huvudmeny
Ann-Sofie Axelsson, akademichef

Välkommen till oss!

Hej! Jag är ansvarig för Bibliotekshögskolan som är en stark forsknings- och utbildningsmiljö vid Högskolan i Borås. Vill du vara med och förändra samhället så har du hamnat rätt hos oss! Låt mig berätta mer.

Bibliotekshögskolan är unik i sitt slag i Sverige. Vår biblioteks- och informationsvetenskapliga forskning och utbildning är störst i landet och utvecklas i nära samspel med det omgivande, globala samhället.

Vi utgår från en tanke där praktik och vetenskaplighet är två sammanflätade perspektiv som berikar varandra, precis som forskning och utbildning. Studenter, lärare och forskare hos oss ska kunna vidga sina vyer, skapa nya kontakter och ges möjlighet att bidra till att utveckla en redan framstående miljö.

På Bibliotekshögskolan möter vi näringsliv och omvärld för gränsöverskridande samarbeten. Som student hos oss har du stora möjligheter till internationella perspektiv genom utlandsstudier, men också kontakt, under hela utbildningen, med lärare, forskare, projekt och andra studenter med internationell anknytning.

Välkommen till Bibliotekshögskolan!

Ann-Sofie Axelsson, akademichef, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT